KDO JSEM

Marian Bartoš - ZnamyLekar.cz

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. 
Svoji práci rozděluji do tří oblastí:

  • privátní ambulance v Praze
  • privátní ambulance v Jihlavě
  • lektorování budoucích psychoterapeutů

Privátní ambulance, psychologické poradenství, psychoterapie v Praze a Jihlavě

V privátní praxi poskytuji psychologickou pomoc dospělým a dospívajícím. Sezení jsou individuální a párová.

Sezení probíhá v příjemných prostorách v Praze na Vinohradech, pár metrů od náměstí Jiřího z Poděbrad a v Jihlavě v Lékařském domě, klienti dochází nejčastěji jednou týdně.

Cíle či obtíže klientů jsou různé. Společná práce psychologa s klientem může být zaměřena například na osobní rozvoj, krizové životní situace, ale i dlouhodobé potíže, deprese, úzkosti, problémy v mezilidských vztazích, problémy při poruchách příjmu potravy nebo problémy s alkoholem, drogami či gamblingem, náhradní mateřství.

Ke každému klientovi a jeho potížím přistupuji s respektem a profesionální etikou.

Mimo vlastní privátní praxi působím jako odborný garant Psychoterapeutického centra Řipská a Psychoterapeutického centra Jihlava.

Do 2010 práce v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích

Zde jsem se věnoval klientům, kteří se potýkají se závažnými problémy vyžadujícími hospitalizaci.

Je mnoho lidí, kteří se dostanou do náhlé a nečekané životní krize. Životní krize mohou být zapříčiněny například traumatickou událostí, těžkou životní ztrátou jako je úmrtí blízkého člověka. Taková kritická období jsou doprovázena často úzkostí, depresemi, myšlenkami na smrt.

Také jsem pracoval s klienty, kteří potřebují pomoc opakovaně, jejich problémy se jim v životě opakují, do léčebny se vrací. Během hospitalizace v terapii často naberou nové síly, aby se opět dokázali v osobním životě postavit na vlastní nohy.

Zde jsem se věnoval také klientům se závažnějšími onemocněními jako je schizofrenie, psychotické stavy. Lidé s těmito obtížemi se v životě dostávají do situací, kdy nejsou schopni rozeznat realitu od nemoci samotné.

Specializoval jsem se též na klienty, kteří bojují s různými typy závislostí, jako je závislost na alkoholu, drogách, lécích či automatech (gambling).

Lektorování budoucích terapeutů

Jsem spoluzakladatelem a členem lektorského týmu systematického terapeutického výcviku Gestalt Studia. Tento výcvik splňuje požadavky mezinárodních akreditací EAP (Evropská asociace pro psychoterapii) a EAGT (Evropská asociace pro Gestalt terapii).

KVALIFIKACE

V dnešní době si může klient svého privátního psychologa či terapeuta vybírat, proto všem doporučuji, aby se nejprve informovali o kvalitním vzdělání profesionála, na kterého se chtějí obrátit.

2002 - Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filosofické Fakultě University Karlovy v Praze se specializací na klinickou psychologii.

2006 - Dosažení atestace v oboru klinická psychologie. Jsem registrovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný klinický psycholog.

2007 - Ukončen systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha.

2007 – Funkční specializace v systematické psychoterapii.

Od r. 2007 lektoruji v různých psychoterapeutických výcvicích, v současné době zejména Gestalt Studia).

2010-2012 supervizní výcvik v gestalt modalitě.