CENÍK PSYCHOTERAPIE

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE PRAHA

Individuální sezení (45min) 1700Kč
Párová terapie (45min) 1700Kč

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE JIHLAVA

Individuální sezení (45min) 1500Kč
Párová terapie (45min) 1500Kč

Psycholog Marian Bartoš přijímá platbu za psychoterapii také v bitcoinech.

Při platbě v bitcoinech 10% sleva!!!

Více o bitcoinech a jak je koupit.

Bitcoin accepted here

PODMÍNKY

Termín návštěvy po individuální domluvě. Objednání telefonicky v pracovních dnech nebo e-mailem.

V případě změny nebo zrušení termínu je povinností klienta ohlásit se nejméně 2 dny před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení.

číslo účtu: 2200449514/2010
(číslo účtu / kód banky)

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.